Úspěšný život i s dyslexií

Dyslexie patří mezi poruchy učení, které ztěžují vzdělávací proces dítěte. Postihuje oblast čtení, jeho rychlost, správnost, techniku i porozumění čteného textu. Projevuje se například tak, že dyslektik (začínající čtenář) dlouho slabikuje, čte nadvakrát (potichu si předříká hlásky i slabiky a nahlas přečte až celé slovo), vymýšlí si slova nebo zaměňuje písmena. Dyslexie může postihnout techniku čtení, někdy však dítě čte téměř bezchybně, ale přečtenému textu vůbec nerozumí.

Častým problémem, kterým se dítě s dyslexií trápí, je záměna písmen, které jsou tvarem nebo zvukem podobné, nedodržování interpunkce, či vsunování slabik do slov. Analýza a syntéza slov je pro něho velmi obtížná. Problémem bývá i orientace v textu. Čtení je tak silně nekompaktní a dítě se musí vracet v textu zpět, aby pochopilo význam. „I když učitel může některé příznaky spojené s dyslexií u dítěte pozorovat, nelze dělat rychlé závěry a určovat diagnózu. Ta patří vždy do rukou odborníka z pedagogicko-psychologické poradny. V případě problémů již při osvojování písmen v 1. ročníku ZŠ může rodič i učitel pomoci dítěti systematickým rozvojem prostorové orientace, zrakového a sluchového vnímání. Je totiž mnoho případů, kdy správným přístupem a dozráním dítěte problémy se čtením vymizely. Ale na jednu velmi důležitou věc bych ráda upozornila všechny rodiče nastávajících školáků, že dítě bez pravidelného každodenního čtení, a to nejen v prvním a druhém ročníku, není schopné zvládnout techniku četby. A bez zvládnuté techniky nemůžeme očekávat, že bude dítě číst s porozuměním, “ vysvětluje Jana Johnová, která se zabývá prvopočátečním čtením a psaním.

Pokud se však diagnóza – dyslexie potvrdí, závisí úspěšnost na společném úsilí učitelů a hlavně rodičů. Zázraky ovšem nelze očekávat. Ke zlepšení čtení dochází až po několika letech systematické práce ve škole a doma, kde takovým dětem rodiče věnují více pozornosti. Je ale důležité na dítě netlačit a nemít přehnané nároky – nátlak odradí a může vyvolat i nechuť ke čtení. Spíše dítě motivujte a podporujte v oblastech, kde má předpoklady na úspěch, chvalte ho za výkon, kterého při čtení dosáhlo a zdůrazňujte jeho přirozené kladné stránky.

Slavní dyslektici

To, že dyslexie není překážkou k úspěchu, dokazují i mnohé osobnosti z různých oblastí života. Najdete je mezi herci, zpěváky, malíři, politiky a sportovci. Patří k nim například Tom Cruise, Orlando Bloom, Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Winston Churchill, J. F. Kennedy, Agatha Christie a mnoho dalších.

Poradna

Dotaz | 11. 9. 2019

psaní leváků

Dobrý den,prosím je možnost nahrát a zveřejnit na vašich stránkách jak správně má psát levák, tedy jak držet tužku. Léto již uplynulo... Děkuji za od
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, správné držení leváků je stejné jako u praváků = spodní držení. Pokud stáčí levák hřbet ruky od těla jde o tzv. horní způsob psaní. je na u
Více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace