main

ČEHO BYSTE SI MĚLI VŠIMNOUT U PŘEDŠKOLÁKŮ?

24.5.2016 - Každé dítě je individuální a každé dostalo do vínku talent na něco jiného. Tak jak se náznak mimořádného nadání u dítěte projevuje schopností zvládnout to či ono dřív než jeho vrstevníci, i v opačném případě existují věci, které by děti měly do určitého věku zvládnout. Pokud tomu tak není, zpozorněte. Celý článek

shutterstock_167557547

Logoped  – Kdy vyhledat jeho pomoc?

18.5.2016 - Nato, aby dítě správné a srozumitelně mluvilo, je potřeba, aby bylo schopné správně rozpoznat hlásky pomocí sluchu i zraku a aby mělo připravený k mluvení jazýček i další mluvidla (rty, dásně, zuby, patro). Některé děti však mají specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vaše dítě vše slyší, vidí, ale jeho mozek není schopen dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. Celý článek

shutterstock_103175579

Správná výslovnost předškoláků

6.5.2016 - Jen velmi málo předškoláků umí mluvit srozumitelně a vyslovovat správně bez vynechávání písmen. Přitom dobrá výslovnost je důležitá, abychom se naučili číst a psát a efektivně se tak dorozuměli se svým okolím. Čím dřív se naučí dítě správně mluvit, tím rychleji se rozvine jeho myšlení, paměť a snadněji se socializuje. Celý článek

role-predskolakajpg

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – HRANÍ SE ZVUKY

29.4.2016 - Komunikace je schopnost, která provází člověka od narození po celý život. Jedním z důležitých bodů, které by měli rodiče i učitelé trénovat s dětmi předškolního věku, je tzv. sluchové vnímání. Jde o schopnost uvědomit si zvuk, izolovat ho od ostatních, rozlišit jednotlivé hlásky ve slově a vnímat jejich rozdíl (kuše x kůže, Šárka x čárka). Sluchové rozlišování se postupně rozvíjí v předškolním věku a určuje předpoklad pro první třídu, kdy se děti učí správně hláskovat a slabikovat slova, uvědomit si délku hlásek nebo rozlišit podobně znějící a přesto významově rozdílná slova. Celý článek

shutterstock_157936598

ABY DIKTÁTY NEBYLY NOČNÍ MŮROU

22.4.2016 - Asi nikdo nemiloval psaní školních diktátů, které měly zjistit úroveň naší znalosti českého pravopisu. Přesto patří znalost češtiny mezi elementární vzdělání každého člověka. A to i přes tvrzení, že v dnešní době už nemá veliký význam diktáty psát, když budou děti po absolvování školy psát většinou na počítači, kde je možné si pravopis nastavit. Odborníci však tento názor zpochybňují a považují za důležité psaní diktátů trénovat. Naučte správný pravopis i své děti. Stačí jen použít ty správné triky a trochu potrénovat. Celý článek

Poradna

Dotaz | 27. 5. 2016

grafomotorika

Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o radu. Dcerka bude mít na začátku června 6 roků. Od malička je plachá, déle jí trvá přivykání. Paní učitelka ve
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, o tom zda by pro Vaši dceru byl vhodný odklad se nemohu vyjádřit, protože ji neznám. Na základě sice podrobného popisu nelze dělat závěry.
Více