Video: uvolňovací cviky

Při nácviku správného psaní je třeba uvolňovat ruku a vést dítě k správnému sezení. Často se ale v praxi zapomíná na to, že i po skončení je vhodné uvolnit svaly, které byly touto činností přetěžovány.

Pro větší názornost jsme připravili dva videospoty. První z nich je ukázkou jedné z mnoha možností, jak si před psaním paži uvolnit a správně se k psaní posadit. Správné sezení a držení pera v konečné fázi najdete také na fotografiích.

Druhý videospot představuje soubor cviků po psaní, ale lze je cvičit i po práci na PC, u kterého děti tráví až příliš mnoho času.

Poradna

Dotaz | 16. 11. 2016

v první třídě píše zrcadlově

Náš syn nastoupil do první třídy a číslice píše pravou rukou zrcadlově a opačně než běžní žáci.. Nevíme zda v Olomouci je poradna pro odstranění tét
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, na zrcadlové psaní je třeba dítě upozornit a ukázat mu správně napsanou číslici nebo písmeno! Ve většině případů jde pouze o fyziologický j
Více