Video: uvolňovací cviky

Při nácviku správného psaní je třeba uvolňovat ruku a vést dítě k správnému sezení. Často se ale v praxi zapomíná na to, že i po skončení je vhodné uvolnit svaly, které byly touto činností přetěžovány.

Pro větší názornost jsme připravili dva videospoty. První z nich je ukázkou jedné z mnoha možností, jak si před psaním paži uvolnit a správně se k psaní posadit. Správné sezení a držení pera v konečné fázi najdete také na fotografiích.

Druhý videospot představuje soubor cviků po psaní, ale lze je cvičit i po práci na PC, u kterého děti tráví až příliš mnoho času.

Poradna

Dotaz | 22. 9. 2016

Nevyhraněná lateralita a špatný úchop

Dobrý den, dcera chodí do první třídy a při psaní používá obě ruce. Paní logopedka, kam docházíme kvůli vadám řeči, doporučila psát pravou rukou, ž
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, nevyhraněnou lateralitu řeší odborníci v PPP, při určení dominantní ruky se vychází z dlouhodobějšího pozorování a šetření bývá součástí še
Více