SOUČASNÉ PÍSMO VE ŠKOLE

Písmo v současné škole Otázka povinné normy písma se stala v minulých letech předmětem diskusí. Od školního roku 2010/2011 byl na několika desítkách pilotních škol testován nový typ písma, tzv. Comenia Script. Testovací fáze zavádění tohoto písma do českých škol skončila 30. 6. 2012, nicméně, zda bude písmo do škol skutečně zavedeno, není v současné době stále jasné. Následující text se proto věnuje psacímu písmu běžně vyučovanému ve většině českých a slovenských škol – latince.

V sedmdesátých letech bylo zavedeno do škol štíhlejší písmo. Důvodem byla náročnost písma, neboť písmena oválná jsou pro dítě náročnější nejen z hlediska svalové zátěže, ale též z hlediska rychlosti psaní. Jednoduše řečeno: přímá čára je rychlejší než křivka.

„Dobře čitelné a úhledné písmo vyžaduje trpělivost a pečlivost.“

Velikost psacího písma – latinky – je 1:1:1, což znamená, že střední velikost odpovídá velikosti horní i dolní kličky. Píše-li dítě nadměrně dlouhé kličky, je třeba je na to upozornit, protože je to pro ně namáhavější. K dodržování těchto poměrů v písmu jsou vhodné pomocné linky. Většina současných písanek je má předtištěny. Pro trénink jsou k dispozici také stírací tabulky, které dítěti umožní správné psaní snadno procvičit.

Dalším důležitým znakem současného psacího písma je jednotažnost. Kromě písmena x, které píšeme dvěma tahy, jsou všechna malá písmena jednotažná. Tento způsob psaní lze porušit v případě, že u dítěte pozorujeme tendenci vynechávat diakritická znaménka.

Sklon písma se u praváků doporučuje 60°–90°, přičemž optimální je 75°. U leváků je pak za přípustné považováno písmo kolmé (90°). Zvrácenému písmu (sklon směrem vlevo) předcházíme natáčením psací plochy. Cílem psaní je jednotný sklon. U některých dětí se setkáváme i se sklonem vějířovitým (písmena ve slově mají různý sklon – slovo má tvar rozevřeného vějíře), který je ovšem považován za chybu. I v případě sklonu písma je vhodné dodržovat obecné návyky a zásady pro správné psaní. Jedním z nich je i správné sezení. Ač se to na první pohled nezdá, správným sezením může dítě riziku špatného sklonu písma předcházet. Neméně důležitá je volba vhodných psacích potřeb, které se věnujeme níže v textu.

„Děti nejsou stroje. Každé dítě vyžaduje individuální přístup.“

Rozestupy mezi písmeny, resp. mezery mezi slovy, jsou nazývány hustotou písma. S ní je úzce spojena i rytmizace, která představuje uspořádání napsaných slov, vět a postupně celých odstavců v jeden úhledný celek. Tohoto cíle lze dosáhnout pravidelným rytmickým pohybem ruky. Někteří lidé nemají problém dosáhnout tohoto cíle za pomoci linek. Ovšem na nelinkovaném papíře se jim to nedaří. Pomocí jim mohou být různé podložky s předepsanou liniaturou (viz Čím psát a kreslit).

Poradna

Dotaz | 13. 1. 2020

Správné tahy písma

Dobrý den, u našeho syna (prvňáka) máme problém se psaním shora dolu. Když mu my, nebo paní učitelka, nepřipomínáme, že má začínat písmenko psát shora
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, dle vašeho popisu psaní soudím, že nejde o výuku provopočátečního čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou. Proto k psaní jednotaž
Více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace