desatero pro rodiče předškoláka

Zbývá už jen několik měsíců a v životě současných předškoláků nastane velká změna. často ani neuvědomujeme, nakolik výrazně se změní život dítěte s nástupem do školy.

„Začátek školy má být pro dítě příjemný, šťastný, úspěšný tak, aby jako za vojem vůz za tímto dobrým začátkem následovala celá další dobrá školní kariéra našeho dítěte.“ J. A. Komenský, Velká didaktika

Aby dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez zklamání a četných problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Co vše by dítě před nástupem do školy mělo zvládat? Co vše můžeme jako rodiče pro své dítě ještě udělat, aby jeho nástup do školy byl skutečně příjemný a šťastný?

Na četné dotazy rodičů předškolních dětí zareagovalo MŠMT v r. 2011 tvorbou takzvaného Desatera pro rodiče dětí předškolního věku, které nabízí rodičům základní orientaci, k čemu mají vést své děti v předškolním období. Tento materiál zahrnuje a vysvětluje deset okruhů výchovných a vzdělávacích předpokladů, které podrobněji rozvádí a vysvětluje. Pro přípravu na psaní a pro rozvoj grafomotoriky je podle tohoto desatera důležité, aby dítě zvládlo koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku a pravolevou orientaci.

DESATERO PRO RODIČE:

  1. zručně zachází s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
  2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  3. má osvojený a zafixovaný špetkový úchop
  4. tahy tužkou/pastelkou jsou plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
  5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
  7. řadí prvky zpravidla  zleva doprava
  8. používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
  9. je schopné rozlišit zrakové a sluchové vjemy, tedy porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, najít jejich společné a rozdílné znaky (dokáže složit slovo ze slabik nebo obrázek z několika tvarů; rozpozná rozdíly mezi hláskami, sluchově rozloží slovo na slabiky a také najde rozdíly na dvou obrazcích či doplní detaily)
  10. udrží soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 -15 minut).

331-8070_solo_cervena-s-adapterem

Foto: S nácvikem špetkového úchopu v bodě 3. pomůže nácvikový adaptér, který pasuje na fixy Mini Colours (obojí Centropen)

Zrání dítěte je individuální, tudíž každé dítě zvládne toto „desatero“ na jiné úrovni. Pokud tedy vaše dítě některé body desatera dokonale nezvládá, určitě nepanikařte, ani se je nesnažte podrobit nepřiměřenému drilu. Většinu případných nedostatků se vám společnými silami určitě podaří ještě před nástupem dítěte do školy odstranit, nebo alespoň zmírnit, formou hry. Spíše než délka procvičování je však namístě pravidelnost a rozmanitost těchto her. Najděte si každý den chvilku a zahrajte si s dětmi „Najdi pět rozdílů“ nebo slovní fotbal, navlékejte korálky, kreslete, vybarvujte, modelujte. Cvičení špetkového úchopu můžete s dětmi nacvičit například pomocí trhání a uždibování těsta či modelíny, solení, cukrování, setí a sypání semínek nebo třeba mačkáním a trháním papíru či tupováním a tiskáním houbičkou.

Celé Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete přečíst zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Poradna

Dotaz | 7. 10. 2020

Psaní malého psacího z

Dobrý den, zajímalo by mě, která tvarová varianta písmena “z” je správná, zda ta s obloukem (~^) nebo ta podobná psacímu písmenu “r” (^^). Ve škole po
Více
Odpověď PhDr. Jany Johnové Ph.D.
Dobrý den, vzhledem k mnoha variantám dnešního písma (4 druhy nejedno tažného) se podoba příliš neřeší a děti se učí ten tvar, který mají v příslušné
Více
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace