ČEHO BYSTE SI MĚLI VŠIMNOUT U PŘEDŠKOLÁKŮ?

ČEHO BYSTE SI MĚLI VŠIMNOUT U PŘEDŠKOLÁKŮ?

Máte doma předškoláka? Ačkoliv každé dítě individuální a má talent na něco jiného, existuje několik základních věcí, které by měli děti do určitého věku zvládnout. Pokud tomu tak není, zpozorněte.

Dítě půjde do školy a nevysloví určitá písmena
Logopedickými problémy bývají způsobené nedostatečně rozvinutou motorikou mluvidel, jež se vyvíjí současně s motorikou ruky. Zatímco do pěti let věku dítěte jsou určité prohřešky ještě tolerovatelné, od pěti/šesti let už se nejedná o roztomilé žvatlání, ale o vývojovou vadu. Pokud tedy slyšíte, že váš potomek nezvládne srozumitelně vyslovit polovinu abecedy, obraťte se na svého dětského pediatra, který vás doporučí vhodnému logopedovi.

Dítě drží nevhodně psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní správný úchop, po čase ho ale mění. To znamená, že ještě není plně fixovaný. Pokud dítě při držení tužky zavírat dlaň do pěstičky, drží tužku křečovitě, nebo se jeho úchop jakkoliv vymyká tomu správnému, nemá celý proces ještě zcela osvojený. V tom případě dbejte na nápravu, využít k ní můžete například nácvikový adaptér od Centropenu a postupovat podle doporučení v článku ZDE

 

nácvikový adaptér od centropen

(Pomoci s nácvikem správného úchopu může například nácvikový adaptér od Centropen)

Dítě nechce kreslit
Pokud se váš potomek zdráhá zasednout ke kreslení nebo je jeho projev na úrovni daleko mladšího dítěte, zpozorněte. Všimněte si třeba, jak drží pastelku a zeptejte se ho, proč nerado maluje. Je možné, že nemá osvojený správný úchop a kreslení mu nejde nebo se jeho kresby staly terčem kritiky a nyní se stydí. Tak či tak, zeptejte se ho a určitě se informujte i u svého učitele, který vám pomůže najít cestu.

Dítě neposedí
Máte doma neposedu? Do určité míry je to naprosto v pořádku, je-li však dítě neustále „na jehlách“, může mít poruchu soustředění (ADHD). Nejnápadněji se ADHD projevuje při nástupu do školy, kde už jsou kladené nároky vyžadující si koncentraci a pozornost, které dítě není schopno splnit. Kvůli svým problémům se soustředěním je často napomínáno a trestáno za různé přestupky. Projevují se i neshody v kolektivu. Někdy se projevy ADHD přičítají příliš benevolentní výchově. Zde se doporučuje návštěva pedagogicko-psychologických center, které ADHD potvrdí a doporučují jak postupovat dál.

Dítě nemá vyhraněnou stranovost
U dětí i dospělých je obvyklé, že mívají souhlasnou lateralitu (dominantní pravé oko + pravé ucho + pravá ruka nebo dominantní levé oko + levé ucho + levé ruka). Pokud má dítě zkříženou lateralitu (kombinace oko +ucho + ruka je pomíchané), mohou se po nástupu do první třídy objevit nejrůznější problémy se psaním a čtením, vše ale záleží na konkrétním jedinci. Často se také objevuje špatná orientace v prostoru podle pokynů- vpravo, vlevo, nahoře, dole. Pokud váš potomek patří mezi ty, kteří bojují se čtením a psaní, znamená to více tréninku a podpory z vaší strany. Najděte si na něj proto čas a usnadněte mu to. Například vhodně zvolenými psacími pomůckami, správnou volbou židle osvětlení atd.

Nevyhraněnost dominance ruky
Před nástupem do školy by mělo dítě psát a kreslit jednou a tou samou rukou. V tomto období už by nemělo docházet ke střídání. Pokud váš potomek stále prohazuje pastelky z jedné ruky do druhé, zkuste se obrátit na pedagogicko-psychologická centra, kde mu provedou jednoduché motorické testy. V žádném případě mu ale nevnucujte jednu nebo druhou stranu. Časem si vybere, která ruka je pro něj přirozenější a tou bude psát.

Poradna

Radek
Radek
Psaní čárek na písmeny

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně psaní čárek…

Dobrý den, děti se učí opravdu psát diakritická znaméneka…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace