Video - uvolňovací cviky

Video - uvolňovací cviky

Při nácviku správného psaní je třeba uvolňovat ruku a vést dítě k správnému sezení. Často se ale v praxi zapomíná na to, že i po skončení je vhodné uvolnit svaly, které byly touto činností přetěžovány.

Pro větší názornost jsme připravili dva videospoty. První z nich je ukázkou jedné z mnoha možností, jak si před psaním paži uvolnit a správně se k psaní posadit. Správné sezení a držení pera v konečné fázi najdete také na fotografiích.

Druhý videospot představuje soubor cviků po psaní, ale lze je cvičit i po práci na PC, u kterého děti tráví až příliš mnoho času.

Poradna

Součková Miroslava
Součková Miroslava
linky v sešitě

Ahoj Jano, prosím Tě, můžeš mi napsat, jaké sešity by měly…

Mirko, pro třetí třídu bych doporučila šířku řádku 1,2 cm.…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace