Co by měly děti umět, než jdou do školy

Co by měly děti umět, než jdou do školy

Následující body nejsou výčtem všech dovedností, ale mají sloužit k určité orientaci rodičů, co by měl jejich předškolák přibližně zvládnout v době zápisu do školy.

U zápisu do školy se sleduje tzv. školní zralost dítěte. Tento pojem zahrnuje fyzickou, psychickou i sociální způsobilost dítěte (jde o fyzickou, psychickou, emocionální i sociální zralost organismu, znamená to tedy zralost centrální nervové soustavy). Učitel na základě rozhovoru a vyzkoušením např. některých z níže uvedených aktivit (nemusí být však zcela shodné) sleduje, zda bude dítě schopné zahájit školní docházku a zvládnout požadavky, které na něj v roli školáka budou kladeny. Vedle pojmu školní zralost se rodiče mohou setkat i s pojmem školní připravenost, který postihuje oblast schopností z hlediska vlivu prostředí a výchovy.

Co by mělo znát?

 • jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny
 • základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny
 • zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne

Co by mělo poznat a rozlišovat?

 • rozdíly v podobných obrázcích, vyhledá, který z obrázků do řady nepatří
 • pozná, který předmět je větší, který menší a složí je dle velikosti
 • pozná, co je na obrázku, převypráví příběh, zná básničky a umí je reprodukovat
 • pozná rub a líc, umí oděv obrátit, rozepne a zapne knoflíky, zip, zaváže si tkaničky
 • rozlišuje akusticky podobná slova, pozná slova shodná, a to i slova bez slovního významu (např. lev x les, veze x veze ale i kes x kes, jos x soj)

V čem by se mělo orientovat?

 • v časových pojmech – dnes, zítra, včera, ráno, večer, den, noc,
 • v prostoru – nahoře, dole, vedle, pod, nad, vpředu, vzadu, uprostřed, vpravo, vlevo, první, poslední, před, za …
 • chápe příčinu a následek, analogii (ve dne je světlo x večer je …),

Co by mělo zvládat?

 • hry s prsty (vzájemné dotyky prstů pravé a levé ruky, dotyky palce s ostatními prsty dané ruky)
 • skákání po jedné noze
 • účastní se řízené činnosti, udrží pozornost již delší časový úsek, nenechá se vyrušit vnějšími podněty, nepřerušuje práci
 • respektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plnit přiměřené úkoly dle instrukcí
 • je schopné se odpoutat od rodičů – nepláče, komunikuje s dospělým.

Každá základní škola má na nováčky jiné požadavky a jiná kritéria, jak zjistit školní zralost. Přesto je výše zmíněný výčet orientačním bodem, jak zralost dítěte zjistit.

Desatero pro rodiče předškoláka

„Začátek školy má být pro dítě příjemný, šťastný, úspěšný tak, aby jako za vojem vůz za tímto dobrým začátkem následovala celá další dobrá školní kariéra našeho dítěte.“ J. A. Komenský, Velká didaktika

Aby dítě zvládlo tuto náročnou situaci bez zklamání a četných problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Co vše by dítě před nástupem do školy mělo zvládat? Co vše můžeme jako rodiče pro své dítě ještě udělat, aby jeho nástup do školy byl skutečně příjemný a šťastný?

Na četné dotazy rodičů předškolních dětí zareagovalo MŠMT v r. 2011 tvorbou takzvaného Desatera pro rodiče dětí předškolního věku, které nabízí rodičům základní orientaci, k čemu mají vést své děti v předškolním období. Tento materiál zahrnuje a vysvětluje deset okruhů výchovných a vzdělávacích předpokladů, které podrobněji rozvádí a vysvětluje. Pro přípravu na psaní a pro rozvoj grafomotoriky je podle tohoto desatera důležité, aby dítě zvládlo koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku a pravolevou orientaci.

DESATERO PRO RODIČE:

 1. zručně zachází s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 3. má osvojený a zafixovaný špetkový úchop
 4. tahy tužkou/pastelkou jsou plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 7. řadí prvky zpravidla  zleva doprava
 8. používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 9. je schopné rozlišit zrakové a sluchové vjemy, tedy porovnávat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, najít jejich společné a rozdílné znaky (dokáže složit slovo ze slabik nebo obrázek z několika tvarů; rozpozná rozdíly mezi hláskami, sluchově rozloží slovo na slabiky a také najde rozdíly na dvou obrazcích či doplní detaily)
 10. udrží soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10 -15 minut).

Foto: S nácvikem špetkového úchopu v bodě 3. pomůže nácvikový adaptér, který pasuje na fixy Mini Colours (obojí Centropen)

Foto: S nácvikem špetkového úchopu v bodě 3. pomůže nácvikový adaptér, který pasuje na fixy Mini Colours (obojí Centropen)

Zrání dítěte je individuální, tudíž každé dítě zvládne toto „desatero“ na jiné úrovni. Pokud tedy vaše dítě některé body desatera dokonale nezvládá, určitě nepanikařte, ani se je nesnažte podrobit nepřiměřenému drilu. Většinu případných nedostatků se vám společnými silami určitě podaří ještě před nástupem dítěte do školy odstranit, nebo alespoň zmírnit, formou hry. Spíše než délka procvičování je však namístě pravidelnost a rozmanitost těchto her. Najděte si každý den chvilku a zahrajte si s dětmi „Najdi pět rozdílů“ nebo slovní fotbal, navlékejte korálky, kreslete, vybarvujte, modelujte. Cvičení špetkového úchopu můžete s dětmi nacvičit například pomocí trhání a uždibování těsta či modelíny, solení, cukrování, setí a sypání semínek nebo třeba mačkáním a trháním papíru či tupováním a tiskáním houbičkou.

Celé Desatero pro rodiče dětí předškolního věku si můžete přečíst zde

Poradna

Martina Pánková
Martina Pánková
Psaní J a L zrcadlově - jak na to?

Vážená paní doktorko,doučuji holčičku ve 3. třídě. Píše ale…

Dobrý den, pokud jde o dívku ve třetí třídě, doporučila…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies