Slovníček

Slovníček

V následujícím přehledu naleznete vysvětlení odborných pojmů, se kterými se v souvislosti se správným psaním můžete setkat.
1. ADD

Porucha pozornosti, deficit pozornosti; v praxi se užívá nejednotně buď jako syndrom hyperaktivity jako synonymum termínu ADHD, nebo jako varianty poruchy pozornosti bez projevů hyperaktivity (ADDnoH); případně jako nadřazená kategorie zahrnující ADHD i ADDnoH; u nás se užívá v obdobném významu dosud starší termín lehká mozková dysfunkce (LMD), který však na rozdíl od ADD nepopisuje projevy chování, ale snaží se konstatovat (někdy bez důkazů) příčinu poruchy.

2. ADDnoH

Deficit porucha pozornosti bez projevů hyperaktivity; uvádí se, že tato forma poruchy pozornosti, neprovázena nápadnými projevy rušivého chování, je častější u dívek, kde bývá na rozdíl od hyperaktivní formy snadno přehlédnuta.

3. ADHD

Deficit/porucha pozornosti bez projevů hyperaktivity; někdy uváděn též jako ADHD/ADD; u nás se užívá v obdobném významu dosud starší termín lehká mozková dysfunkce, který však na rozdíl od ADD nepopisuje projevy chování, ale (někdy bez důkazů) příčinu poruchy.

4. Autodiktát

Dítě si samo diktuje text, který si přečetlo, vytvořilo podle obrázku nebo písemně odpovídá na otázku. Kromě schopností důležitých pro psaní může autodiktát rozvíjet i paměť a schopnost formulace vlastních myšlenek.

5. Comenta Script

Nově navržené písmo, které má podobu tiskacího písma. Jeho autorkou je Radana Lencová. Toto písmo se bude ověřovat na pilotních školách.

6. Diktát

Dítě převádí na základě sluchové analýzy text do psané podoby. Od prvních nácviků této formy je důležité vést dítě k sebekontrole. V počátcích je procvičována znalost tvarů jednotlivých písmen. Při nácviku slabik a jednoduchých slov je třeba důsledně vést ke kontrole každého zapsaného písmena s důrazem na zácvik délky slabik.

7. Dysgrafie

Specifická porucha učení, která se projevuje obtížemi při psaní. Dítě má problém v napodobování tvarů písmen nebo je nedovede napodobit vůbec.

8. Dyslexie

Specifická porucha učení, která postihuje čtení. Dítě si plete tvarově podobná písmena, domýšlí si koncovky slov, přehazuje si pořadí písmen nebo slabik, nečte s porozuměním.

9. Dysortografie

Specifická porucha učení postihující pravopis. Nevztahuje se ovšem na všechny pravopisné jevy.

10. Grafomotorika

Je souhrn psychických i pohybových činností vykonávaných při psaní.

11. Hyperaktivita

nadměrné, ale neúčelné a neproduktivní zvýšení činnosti, často též činnosti motorické.

12. Hypoaktivita

snížená, nedostatečná činnost, porucha volního jednání, útlum a ztráta iniciativy, snížení psychomotoriky.

13. Lateralita

Rozumíme tím přednostní používání jednoho z párových orgánů. Mezi typy laterality patří praváctví, leváctví či nevyhraněná lateralita (dítě je přibližně stejně obratné na pravou i levou ruku).

14. Motorika

Je to celková pohybová schopnost organismu, tj. nervosvalová koordinace pohybu řízená centrální nervovou soustavou.

15. Opis

Dítě napodobuje psací písmo, čímž si osvojuje tvary psacích písmen. Tato forma výuky psaní je považována za nejjednodušší.

16. Percepčně motorické učení

Dítě si osvojuje nové vědomosti a dovednosti za pomoci vnímání (percepce) a pohybových reakcí.

17. Pilotní školy

Jsou to školy, na kterých se provádí ověřování nějakého vzdělávacího projektu, programu nebo se realizuje výzkum.

18. Porucha aktivity a pozornosti

diagnostikována, pokud jsou splněna všechna kritéria pro hyperkinetickou poruchu, ale nejsou přítomny příznaky určující poruchy chování; zahrnuje stavy dříve označované jako syndrom deficitu pozornosti, syndrom s hyperaktivitou, porucha pozornosti, hyperaktivita.

19. Porucha hyperkinetická

patří do skupiny poruch, které se projevuje raným začátkem v prvních pěti letech života, kombinací hyperaktivního, špatně ovladatelného chování s nepozorností a neschopností trvale se soustředit na daný úkol; toto chování se objevuje ve všech situacích a je trvalé; poslední dobou se užíval diagnostický termín deficit pozornosti; často připojena nedbalost, impulzivnost, neschopnost dokončovat činnosti, být ukázněný, porušování pravidel, někdy též asociální chování, pocity méněcennosti, přidržují se potíže se čtením a další školní problémy; objevuje se několikanásobně častěji u chlapců než u dívek.

20. Postoj žáka

V rámci školní docházky si dítě vytváří určitý vztah ke škole. Zaujímá určitý postoj k učitelům, spolužákům, ale také k obsahu výuky i jejím metodám. Rozvoj celé osobnosti žáka je tedy ovlivněn jeho postojem.

21. Přepis

Tiskací podoba písma je přepisována do písma psacího.

22. Rozvoj pozornosti

Pozornost je psychický proces. Jeho rozvoj je založen na vhodné motivaci, přiměřeně dlouhé době zvolené k aktivitě, zařazování odpovídajících přestávek.

23. Specifické vývojové poruchy učení

Je to skupina poruch, které postihují určité dovednosti, například dyslexie, dysgrafie, dysortografie.

Poradna

david
david
Nedaří se nám uvolnit ruka

Dobrý den, prosím o radu na uvolnění ruky. Syn sice provede…

Dobrý den, ruku je třeba rozcvičovat rovnoměrně od ramene…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies