Logoped - Kdy vyhledat jeho pomoc?

Logoped - Kdy vyhledat jeho pomoc?

A jaké můžou být příznaky opožděného vývoje řeči?

  • Opožděný vývoj řeči (slovní zásoba neodpovídá věku, dítě tvoří věty krátké, vynechává předložky, komolí slova, nesprávně ohýbá koncovky slov, nepoužívá všechny slovní druhy, přehazuje slovosled věty, nepoužívá zvratné se, si, apod.)
  • Patlavost (dítě mluví nesrozumitelně pro okolí, zaměňuje výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech, nebo je vynechává)
  • Narušení paměťových funkcí (u vývojové dysfázie je charakteristické, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu)
  • Narušené zrakové vnímání– tyto potíže se projevují hlavně v kresbě. Kresba postavy je velmi zvláštní, části těla jsou proporčně nesprávně nakreslené, kresba je často velmi dlouho opožděná vzhledem k věku dítěte. Při určování diagnózy je rozbor kresby velmi důležitý!
  • Narušené sluchové vnímání– dítě má problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, obtížně rozlišuje zvukově podobné hlásky (pes x pas, kosa x koza, pere x bere apod.)
  • Narušená časoprostorová orientace – dítě mívá problémy s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy včera, zítra, ráno, večer, atd., nesprávně určuje vztahy mezi rodinnými příslušníky (teta, strýc, sestřenice, bratr, atd.)
  • Narušení hrubé a jemné motoriky – děti mívají problémy s koordinací pohybů rukou, nohou (např. stoj na jedné noze, poskoky snožmo, na jedné noze, střídavé pohyby oběma rukama, kličkování mezi kužely, dítě mívá problémy s jízdou na koloběžce, na kole, lyžích).
  • Lateralita – tedy dominance pravé nebo levé ruky, oka. U dětí s vývojovou dysfázií bývá často zkřížená lateralita, tedy vedoucí levá ruka, ale vedoucí pravé oko, nebo obráceně, popřípadě bývá lateralita nevyhraněná, tedy dítě nedrží tužku pouze v jedné ruce, ale ruce střídá.

Mnoho rodičů se ptá, kdy už je nutné navštívit logopeda. Odborníci se shodují, že čím dříve, tím lépe, protože tak má dítě více času na trénování správné výslovnosti. Už od 3 letech totiž dítě může cvičit a postupně napravovat veškeré vady řeči, ale potřebuje k tomu vaši podporu a odbornou pomoc. Rok před nástupem do základní školy už je náprava složitější nejen pro logopeda, ale i pro samotné dítě, které se může stát terčem posměšků od nových spolužáků.

 

Poradna

Ilona
Ilona
proč se píše Y

dobrý den,proč se píše ypsilon ve slovech výprava,vyprávěj…

Dobrý den, předpona vy se píše s y.

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace