Může se špatná výslovnost projevit při psaní?

Může se špatná výslovnost projevit při psaní?

Většina rodičů zpozorní a obrátí se na odborníka, pokud u svého dítěte zaznamená některou z nápadnějších poruch řeči, o poznání méně si však všímáme běžné dětské patlavosti a někdy ji dokonce ani sami neregistrujeme. „V předškolním věku je totiž řeč ještě proměnlivá a tvárná, v té době je nesprávná výslovnost normální (fyziologická) a postupně se přibližuje normě,“ upozorňuje dětská psycholožka Martina Bezpalcová, odbornice z pražského Speciálně-pedagogického centra, a dodává, že se tak snadno může stát, že si na chybnou výslovnost svého dítěte zvykneme natolik, že již nevnímáme, že je něco v nepořádku.

Když mne u zápisu do školy upozornili, že Dominik špatně vyslovuje, byla jsem překvapená,“ vypráví paní Jana a pokračuje „Byla jsem hrdá, že už se naučil vyslovovat nejen všechny sykavky, ale dokonce i R a Ř a ani jsem nezaregistrovala, že téměř zásadně neměkčí hlásky – tedy, že nevyslovuje ‚něco‘, ale ‚neco‘ a třeba místo ‚neměl‘ říká ‚nemel‘.“

Případ paní Jany není podle Bezpalcové zdaleka ojedinělý a jasně demonstruje, jak snadno se může stát, že něco zanedbáme. „Pochopitelně nejde pouze o zmíněné měkčení. Podobné nedostatky, které rodiče téměř neregistrují, se mohou projevit i při výslovnosti jiných hlásek. Některé děti třeba zaměňují hlásky c, č, s a š nebo například r a l,“ vysvětluje psycholožka a dodává, že právě toto patlání se později může projevit při psaní. „Někdy je tato chybná výslovnost způsobena pouze špatným uvolněním či nastavením mluvidel, může se ovšem stát, že dítě dané hlásky špatně slyší. Ať tak či onak, je namístě spolupráce s odborníkem. V prvním případě je vhodné obrátit se logopeda, v tom druhém na foniatra,“ říká Bezpalcová a pokračuje: „Žák, který ještě v první třídě nevyslovuje správně, může být v nevýhodě, protože špatná výslovnost nezřídka ovlivňuje čtení i psaní. Pokud si dítě například některé hlásky zafixuje špatně nebo je sluchově nerozlišuje, může mít problémy s jejich psaním i čtením.“ Takové dítě pak může místo ¨hravᨠpsát ¨hlavá¨, místo ¨miska¨ zase muže psát ¨micka¨ či ¨miška¨. Obdobný problém při psaní může vzniknout i tehdy, pokud dítě některé hlásky při řeči vynechává.

Pokud však vaše dítě ještě těsně před nástupem do školy patlá, není to podle Martiny Bezpalcové určitě důvod k panice. „U řady dětí se řečové schopnosti fyziologicky vyvíjejí až do sedmého roku a některé, pokud není špatná výslovnost zapříčiněná poruchou sluchu, si naopak dokonce správnou výslovnost osvojí v průběhu prvopočátečního čtení a psaní, při němž dochází ke zpřesňování artikulace zejména sykavek,“ říká psycholožka a jedním dechem dodává, že to ovšem v žádném případě neznamená, že bychom měli špatnou výslovnost dítěte ignorovat, protože čím později se začnou problémy s výslovností řešit, tím obtížnější je jejich odstraňování.

Má-li vaše dítě ještě před nástupem do školy problémy s výslovností, určitě se obraťte na logopeda a nespoléhejte na to, že se to nějak upraví samo. Naše řeč je totiž, vedle vzhledu, ve styku s druhými tím, čeho si na nás okolí všímá a podle čeho nás hodnotí. Bude-li dítě vystaveno posměchu okolí kvůli špatné výslovnosti, může se to významně odrazit na jeho psychice a potažmo i na školních výsledcích,“ uzavírá Bezpalcová s tím, že případná tenze se může projevit i na úrovni grafomotorických schopností dítěte.

 

Poradna

Pavlína
Pavlína
křečovitá ruka

Dobrý den,dcera chodí do 2.třídy. Je trochu akční, proto…

Dobrý den, Vaši dceru neznám, proto nemohu dát přesné…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace