Desatero rodičů předškoláka pro podporu úspěšného čtení a psaní

Desatero rodičů předškoláka pro podporu úspěšného čtení a psaní

  1. Odpovídejte na časté otázky, které Vám dítě pokládá. Je pro ně velmi důležité poznávat nepoznané ze světa dospělých.
  2. Podporujte spolupráci, neodhánějte dítě při jeho zájmu vám pomoci. Pomoc v domácnosti je pro dítě důležitá v oblasti rozvoje hrubé i jemné motoriky.
  3. Pro dítě, které nemá vlastní pokoj, vytvořte pracovní místo (psací stůl a židle – pokud možno polohovací).
  4. Podporujte zájem dítěte o kreslení. V případě, že tuto aktivitu samo nevyhledává, je třeba mu ji nabízet.
  5. Učte dítě pozorně naslouchat. Předčítejte mu a ptejte se na přečtené.
  6. Vyprávějte si s dítětem o ilustracích, ale i různých jiných obrázcích.
  7. Podporujte rozvoj rytmického cítění, které je velmi důležité pro čtení i psaní. Mimo pohádek čtěte i básničky, říkejte si společně říkadla (vhodné je doprovázet i pohybem), zpívejte společně písničky.
  8. Pokud dítě projeví samo zájem o písmena, neodmítejte ho, ale zůstaňte pouze u hůlkového písma. Ke znalosti písmen v předškolním věku dítě nikdy nenuťte.
  9. Sledujte správné držení psacích potřeb, opravujte dítě v případě špatného držení.
  10. Dítě „nestrašte“ školou. Nepoužívejte věty jako: „Počkej, oni Tě ve škole naučí!“, Tak tohle ve škole nebudeš smět dělat!“ atd.

Poradna

katka
katka
Nechuť ke čtení

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám syna 9,5 let 3.třída…

Dobrý den, motivace dítěte ke čtení je velmi důležitá. Já…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace