NÁVYKY A ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ PSANÍ

NÁVYKY A ZÁSADY PRO SPRÁVNÉ PSANÍ

Psací návyky si dítě vytváří už při prvních pokusech psát. Z dlouholeté praxe učitelů na základních školách vyplývá, že jakmile si dítě špatné návyky zafixuje, velmi těžko se jich zbavuje a není výjimkou, že se je nepodaří odstranit vůbec. Častým zlozvykem je špatné držení psacích potřeb, čemuž lze předcházet již v předškolním věku, kdy je vhodná doba naučit dítě obecným zásadám pro správné psaní. Ty jsou později upevňovány jak během výuky ve škole, tak při procvičování psaní doma. Jakmile rodiče či učitel zjistí nežádoucí návyky při psaní, měl by jim věnovat pozornost. Správné a nežádoucí držení psacích potřeb si můžete prohlédnout zde

Uvolnění ruky, vhodná výška nábytku a z toho vyplývající správné sezení i držení psacích potřeb jsou důležitým předpokladem pro budoucí úspěšné psaní. Podívejme se na tyto zásady podrobně.

Navození pozitivní atmosféry

Vaše dítě by mělo k psaní přistupovat jako k radostné činnosti. Pro úspěšné psaní je proto velmi důležitá motivace dítěte k této činnosti. Pozitivní a přátelská atmosféra dítěti psaní ulehčí a zpříjemní.

Výběr psacích a kreslicích potřeb

„Když začínáme s dítětem psát, tak k dobrému startu a radosti z této činnosti přispěje i volba vhodných psacích a kreslicích potřeb,“ uvádí garantka projektu PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Současný trh nabízí pestrou škálu produktů a pomůcek: k uvolnění ruky a zmenšení tlaku přispěje malování plochým štětcem, kreslení fixy nebo voskovkami. Na začátku školní docházky používají děti tužky, ale také zmíněné voskovky či fixy, které volíme z důvodu měkčího hrotu, než má pastelka, ale i pro jejich barevnou škálu, která dítě motivuje a podporuje rovněž rozvoj fantazie. „Zajímavé hry s barvou nabízejí například fixy DOUBLE Magic (CENTROPEN), které umožní dítěti doslova kouzlit s barvami a zároveň provádět uvolňovací cviky,“ doplňuje Jana Johnová. Po přípravném období začínají psát žáci ve škole perem. Informace k tomu, jaký typ pera zvolit, získávají rodiče od učitele. Většina současných výrobků je již opatřena ergonomickou úchopovou zónou ve tvaru trojúhelníku, která navádí dítě na správné držení psací potřeby, ale bez nácviku ho nezajišťuje. Konkrétní radu ohledně psacích a kreslicích potřeb najdete v kapitole Čím psát a kreslit.

3669_ET__6_536690601

FOTO 1: Fixy DOUBLE MAGIC umožní dítěti doslova kouzlit s barvami a zároveň provádět uvolňovací cviky

Správné sezení

Obě chodidla by během sezení měla být celou plochou opřena o podlahu. Názorné ukázky variant správného a špatného sezení naleznete v kapitole Příklady správného a špatného psaní. Doporučit lze lavice pro žáky mladšího školního věku, které se dají polohovat. Jinak je možné orientovat se průměrnou výškou prvňáka, která je přibližně 120 cm.

Uvolnění ruky

Před psaní ale i v průběhu je (zejména u dětí, které teprve začínají) vhodné procvičit si ruku a uvolnit tím svaly, které jsou do psaní zapojeny. Kromě zápěstí procvičujeme i uvolňování celé ruky. Důležité je také procvičení prstů – např. naznačení deště pohybem prstů souběžně s pohybem celých paží shora dolů. Videa s ukázkou uvolňovacích cviků rukou i celého těla zde.

Držení psacích potřeb

Správné uchopení psací potřeby je zásadním předpokladem správného psaní. Psací potřeby by dítě (a vlastně každý člověk) mělo držet palcem a prostředníčkem. Palec se opírá bříškem o pero (či jinou psací potřebu), které prostředníček podpírá. Ukazováček je na psací potřebě lehce položen shora. Pro toto položení je možné dítě motivovat sypáním kuřátkům, což znamená, že nasypeme zrníčka a kuřátka zobou (děti zvedají ukazováček a napodobují zobání kuřátek). Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ale ne prohnuty. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby a je nežádoucí. Takový tlak může vyústit až v bolestivost prstu. Příklady správného a špatného držení psacích potřeb najdete zde.

Natočení sešitu – papíru

Při výuce psaní bychom měli dbát také na sklon psací plochy, protože ovlivňuje i výsledný sklon písma. U praváků považujeme za správné natočení papíru směrem vlevo tak, aby pravý roh směřoval doleva nahoru. U leváků je tomu opačně. Ovšem zde natočení není podmínkou. Pokud žákovi – levákovi – vyhovuje mít řádky vodorovně, respektujeme to.

Volba správného osvětlení

Vhodné osvětlení, kdy si dítě nestíní na psací plochu, znamená, že světlo dopadá na tuto plochu u praváků zleva a u leváků zprava. Světlo by nemělo být příliš intenzivní, aby dítě neoslňovalo nebo mu nepoškodilo zrak. Zároveň by měl být volen takový zdroj světla, který vhodně podává barvy. Volbě vhodného osvětlení se rovněž věnuje kapitola, kterou naleznete zde.

Přiměřená doba, po kterou dítě píše

Doba psaní by neměla v počátku školní docházky přesahovat 10 minut (v předepsaných písankách formátu A5 to jsou 4 řádky). S postupem školní docházky a s věkem dítěte se doba psaní úměrně zvyšuje. Tuto dobu je také důležité respektovat při psaní domácích úkolů a při procvičování psaní v domácím prostředí.

Poradna

Hana
Hana
psaní diktátů v první třídě

Dobrý den,syn chodí do 1. třídy a již píší diktáty. Nosí…

Dobrý den, já nejsem příznivcem klasických diktátů již v 1…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace