NE zmizíkování aneb proč je lepší, když děti škrtají

NE zmizíkování aneb proč je lepší, když děti škrtají

Text bez škrtání, přepisovaný pomocí zmizíkovacích per, je jistě úhlednější. Dítě si z něj však odnese klamné ponaučení, že každou chybu je možné vymazat. Zároveň se bude při psaní méně snažit, protože bude vědět, že s každou chybou přichází také možnost ji jednoduše vygumovat a přepsat. Jenže v reálném životě to ne vždy lze provést.

Pokud je dítě od mala vedené ke škrtání špatně napsaného textu, pak si uvědomuje, že dělat chyby je přirozené a je to koloběh života, kterému se zkrátka nelze vyhnout. Ví však také, že je možné chyby vždy nějak napravit. Současně může sledovat všechny své chyby v psaní a je tak motivováno více se snažit o přesnější a úhlednější psaní. Bonusem je, že text škrtnout a znovu nadepsat je rozhodně rychlejší než jej gumovat a psát znova. Role rodičů je v tomto procesu zcela zásadní. Dítěti by měli poskytovat pocit, že škrtání sice není vizuálně nejlíbivější, ale je to součást procesu učení. Dítě by neměli kritizovat, ale pozitivně motivovat a povzbuzovat. Namístě je také vysvětlení, že každá chyba znamená poučení do budoucna. Zdá se to jako banalita, ale dítě v raném věku pochytí většinu důležitých principů každodenního fungování. Poučnější než gumování a zmizíkování tedy rozhodně je, když dítě škrtá a vidí své chyby. Tím se je totiž naučí se je přijmout.

Stále se vám to zdá zbytečné? Pokud by se to týkalo pouze školních sešitů, dáme vám za pravdu. Jenže návyky, které děti pochytí v brzkém věku, je provázejí celý život. Je třeba je tedy správně vést od začátku. Pokud by někdo namítal, že je to zbytečné zatěžování již tak vytížených školáčků, připomeneme mu doby, kdy jedinou psací pomůckou bylo plnicí pero, které nevypočitatelně dělalo kaňky v nejmíň vhodných okamžicích, a jediným pomocníkem, který dokázal zmírnit škody, byl piják. Za zády vám mnohdy stál učitel s přísným pohledem, u některých i s pravítkem v ruce. Tyto doby jsou naštěstí již pryč a můžeme na ně s úsměvem vzpomínat, ale i tehdy učitelé vedli žáky k pečlivosti a důslednosti a snažili se jim předat životní moudrost prostřednictvím každodenních maličkostí.

 

Poradna

viktorka2005
viktorka2005
Pero pro prvňáčka

Dobrý den, jaké psací pero je nejvhodnější pro prvňáčka?

Poraďte se nejprve s učitelem, který bude dítě v první…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace