Psaní jde ruku v ruce se čtením

Psaní jde ruku v ruce se čtením

Děti se na začátku školní docházky zpravidla velmi snaží, aby dělaly radost rodičům i učitelům. Jsou-li vhodně motivovány ke psaní, vynaloží veškeré úsilí, aby jejich písmo bylo co nejpodobnější tomu v písance. To je pochopitelně v pořádku, ovšem samo o sobě to nestačí.„Zároveň je nutné děti  vést ke čtení i psaní s porozuměním, aby již od počátku vnímaly každé napsané slovo, což znamená, že cíleně rozvíjíme jejich slovní zásobu. Postupně je také učíme sebekontrole. Vedeme je k pozornému přečtení napsaného textu a s rozvojem myšlení i k úvaze nad jeho pravopisem,“ upozorňuje Jana Johnová, odbornice na správné a zdravé psaní.

Cílem rodičů i školy je, aby děti pravidelně četly texty přiměřené jejich věku a přemýšlely nad jejich obsahem, ale také dokázaly písemně formulovat své myšlenky.

Aby tomu tak bylo, je třeba si uvědomit, že vztah ke čtení a psaní, vytváříme u dětí ještě před nástupem do školy. Je proto zcela namístě již malým dětem pravidelně číst, ale také s nimi o přečteném příběhu, pohádce či básničce diskutovat, klást jim otázky, nechat je odpovídat nebo také odpovědi nakreslit. Při kreslení totiž děti nad přečteným nejen přemýšlejí, ale také zapojují fantazii a procvičují ruku. „Při čtení říkadel a básní je vhodné propojení dětské recitace s pohybem, což je také průpravou pro rozvoj čtenářských a písařských dovedností dítěte,“ uzavírá Jana Johnová.

Autor: Helena Koutková

Poradna

zezulová
zezulová
vysvetlit laicky lekarskou zprávu ohl.nalezu

dobry den kdo prosim mi zodpovi dotaz na lekarskou zprávu…

Nelze odpovědět.

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace