Psaní jde ruku v ruce se čtením

Psaní jde ruku v ruce se čtením

Děti se na začátku školní docházky zpravidla velmi snaží, aby dělaly radost rodičům i učitelům. Jsou-li vhodně motivovány ke psaní, vynaloží veškeré úsilí, aby jejich písmo bylo co nejpodobnější tomu v písance. To je pochopitelně v pořádku, ovšem samo o sobě to nestačí.„Zároveň je nutné děti  vést ke čtení i psaní s porozuměním, aby již od počátku vnímaly každé napsané slovo, což znamená, že cíleně rozvíjíme jejich slovní zásobu. Postupně je také učíme sebekontrole. Vedeme je k pozornému přečtení napsaného textu a s rozvojem myšlení i k úvaze nad jeho pravopisem,“ upozorňuje Jana Johnová, odbornice na správné a zdravé psaní.

Cílem rodičů i školy je, aby děti pravidelně četly texty přiměřené jejich věku a přemýšlely nad jejich obsahem, ale také dokázaly písemně formulovat své myšlenky.

Aby tomu tak bylo, je třeba si uvědomit, že vztah ke čtení a psaní, vytváříme u dětí ještě před nástupem do školy. Je proto zcela namístě již malým dětem pravidelně číst, ale také s nimi o přečteném příběhu, pohádce či básničce diskutovat, klást jim otázky, nechat je odpovídat nebo také odpovědi nakreslit. Při kreslení totiž děti nad přečteným nejen přemýšlejí, ale také zapojují fantazii a procvičují ruku. „Při čtení říkadel a básní je vhodné propojení dětské recitace s pohybem, což je také průpravou pro rozvoj čtenářských a písařských dovedností dítěte,“ uzavírá Jana Johnová.

Autor: Helena Koutková

Poradna

Bednářová N.
Bednářová N.
Dotaz na tvar jednotlivých písmen

Dobrý den,jsem matka prvňáčka a chtěla bych se zeptat na…

Dobrý den, přesná norma písma není dána zákonem, ale…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace