Úspěšný život i s dyslexií

Úspěšný život i s dyslexií

Častým problémem, kterým se dítě s dyslexií trápí, je záměna písmen, které jsou tvarem nebo zvukem podobné, nedodržování interpunkce, či vsunování slabik do slov. Analýza a syntéza slov je pro něho velmi obtížná. Problémem bývá i orientace v textu. Čtení je tak silně nekompaktní a dítě se musí vracet v textu zpět, aby pochopilo význam. „I když učitel může některé příznaky spojené s dyslexií u dítěte pozorovat, nelze dělat rychlé závěry a určovat diagnózu. Ta patří vždy do rukou odborníka z pedagogicko-psychologické poradny. V případě problémů již při osvojování písmen v 1. ročníku ZŠ může rodič i učitel pomoci dítěti systematickým rozvojem prostorové orientace, zrakového a sluchového vnímání. Je totiž mnoho případů, kdy správným přístupem a dozráním dítěte problémy se čtením vymizely. Ale na jednu velmi důležitou věc bych ráda upozornila všechny rodiče nastávajících školáků, že dítě bez pravidelného každodenního čtení, a to nejen v prvním a druhém ročníku, není schopné zvládnout techniku četby. A bez zvládnuté techniky nemůžeme očekávat, že bude dítě číst s porozuměním, “ vysvětluje Jana Johnová, která se zabývá prvopočátečním čtením a psaním.

Pokud se však diagnóza – dyslexie potvrdí, závisí úspěšnost na společném úsilí učitelů a hlavně rodičů. Zázraky ovšem nelze očekávat. Ke zlepšení čtení dochází až po několika letech systematické práce ve škole a doma, kde takovým dětem rodiče věnují více pozornosti. Je ale důležité na dítě netlačit a nemít přehnané nároky – nátlak odradí a může vyvolat i nechuť ke čtení. Spíše dítě motivujte a podporujte v oblastech, kde má předpoklady na úspěch, chvalte ho za výkon, kterého při čtení dosáhlo a zdůrazňujte jeho přirozené kladné stránky.

Slavní dyslektici

To, že dyslexie není překážkou k úspěchu, dokazují i mnohé osobnosti z různých oblastí života. Najdete je mezi herci, zpěváky, malíři, politiky a sportovci. Patří k nim například Tom Cruise, Orlando Bloom, Wolfgang Amadeus Mozart, Pablo Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Winston Churchill, J. F. Kennedy, Agatha Christie a mnoho dalších.

Poradna

Marek
Marek
pětiminutovky a diktáty v 1.třídě?

Dobrý den chtěla bych se zeptat na psaní pětiminutovek …

Dobrý den, pokud bych byla rodičem dítěte, které by mělo…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace