Nejčasteji Vás zájímá

Nejčasteji Vás zájímá

Nejčastější rodičovské dotazy spojené s tematikou správného psaní. Pokud máte konkrétní dotaz, můžete využít naší PORADNY, která je zdarma. Nejčastější dotazy a odpovědi najdete níže.

Poradna

jenynka
jenynka
psaní diktátu v 1. třídě

Dobrý den, neumím přesně synovi v 1. třídě vysvětlit, že…

Dobrý den, učivo o slovech a slabikách je probíráno…

PhDr. Jana Johnová Ph.D.
Odborná garantka projektu
Používáním webu vyjadřujete souhlas s použitými cookies. Další informace